Dit is de privacyverklaring van gymnastiek vereniging DVO, gevestigd te Dordrecht, hierna te noemen “de vereniging”.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. De gegevens welke zijn vermeld op het inschrijfformulier DVO worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking in de administratie van de vereniging. Bevoegde bestuursleden hebben een geheimhoudingsverklaring getekend t.a.v. het inzien en verwerken van persoonsgegevens. Na het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging worden persoonsgegevens binnen 2 jaar vernietigd.

Het e-mail adres welke leden opgeven wordt door de vereniging gebruikt voor de verspreiding van de DVO Nieuwsbrief. Indien u de Nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen u kunt u deze zelf beëindigen en zal daarna niet meer worden geactiveerd.

Foto’s of filmpjes van door DVO georganiseerde evenementen kunnen worden gebruikt op de door de vereniging gecontroleerde DVO website en DVO Nieuwsbrief. De vereniging heeft tevens een DVO facebook pagina en DVO Instagram account. Foto’s en filmpjes zijn uitsluitend ter ondersteuning van de activiteiten en worden niet aan derden toegezonden. In de DVO Nieuwsbrief en DVO website staan commerciële uitingen van door de vereniging goedgekeurde sponsoren.

In de bijlage kunt u de AVG-verklaring van de vereniging inzien.

Voor specifieke vragen omtrent de privacy verklaring kunt u een mail sturen naar privacy@dvo-dordrecht.nl