Voor leden beneden de 16 jaar moeten de ouders de formulieren ondertekenen.
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 en wordt bij de eerste contributie geïncasseerd.
Indien u door een blessure tijdelijk niet kunt deelnemen aan de lessen, kunt u voor maximaal een half jaar tijdelijk rustend lid worden. Dit kunt u doorgeven aan het secretariaat.

Contributie

 • De contributie wordt per automatische incasso voldaan.
 • De incasso vindt altijd plaats rond de 28e van de maand voorafgaand aan de contributieperiode.
 • De contributie voor leden wordt per maand geïncasseerd, m.u.v. de maanden juli en augustus.
 • Indien u hiervoor in aanmerking komt, kunt u bij Stichting Leergeld Drechtsteden een aanvraag doen voor het betalen van de contributie voor kinderen tot 18 jaar. Stichting Leergeld maakt de contributie rechtstreeks over aan DVO. Ouders zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor het jaarlijks aanvragen van deze subsidie of het weer zelf gaan betalen van de contributie. (www.leergelddrechtsteden.nl).
 • Wanneer u het met een incasso niet eens bent, kunt u deze binnen 50 dagen storneren. Wij verzoeken u in dit geval contact op te nemen met de contributieadministratie: contributieDVO@DVO-dordrecht.nl
 • Indien de contributie herhaaldelijk en na aanmanen niet wordt voldaan, dan kan het lid uitgesloten worden van de lessen.
 • Indien een incasso niet mogelijk is wordt € 2,50 per keer in rekening gebracht.

Wijzigingen (formulieren zijn verkrijgbaar via de leiding)

 • Wijzigingen in de lessen dienen altijd via een mutatieformulier te worden doorgegeven aan het secretariaat. Dit mag digitaal, maar dan dient het te worden verzonden vanaf het privéemail adres van het lid.
 • Wijzigingen voor de recreanten worden per kwartaal verwerkt en dienen 1 maand voorafgaand aan de ingangsdatum bij het secretariaat te zijn.
 • Wijzigingen voor selectieleden worden per maand verwerkt en dienen op 10e van de maand voorafgaand aan de ingangsdatum bij het secretariaat te zijn.
 • Wijzigingen van persoonlijke gegevens (bv adres, telefoonnummer, e-mailadres of banknummer) kunnen via de mail aan het secretariaat worden doorgegeven: secretariaat@dvo-dordrecht.nl

Opzeggen

 • Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen door het lid zelf of diens ouders worden gedaan door een email te sturen aan het secretariaat of door middel van het opzeggingsformulier.
 • Recreanten kunnen uitsluitend per kwartaal opzeggen. Het formulier dient uiterlijk 1 maand voor de ingangsdatum bij het secretariaat binnen te zijn.
 • Selectieleden kunnen per maand opzeggen. Het formulier dient de 10e van de maand voorafgaand aan de ingangsdatum bij het secretariaat te zijn.
 • Indien het formulier niet tijdig ingeleverd wordt zal geen restitutie van reeds geïncasseerde contributiegelden plaatsvinden.