Opzeggen lidmaatschap

Let op!
Opzeggen lidmaatschap en/of wijziging van het aantal uren kan schriftelijk of per e-mail secretariaat@dvo-dordrecht.nl geschieden aan de ledenadministratie, tenminste één maand vóór de 1ste dag van de nieuwe maand.