D.V.O. bouwt in 100 jaar een rijk verleden op

Op 1 juni 1913 besloten vijf Dubbeldamse jongemannen de gymnastiekvereniging D.V.O. op te richten. Het idee ontstond ‘s avonds om half elf op een bankje voor het toenmalige gebouw Helpt Elkander op de hoek Oudendijk / Stevensweg. Het Dubbeldamse vijftal K. Brand, P. van Gemert, P. van de Merwe, W. de Pee en S. de Vries had nooit kunnen vermoeden dat Door Vrienden Opgericht, ondanks de nodige ups en downs, zou uitgroeien tot een bloeiende aan de weg timmerende Dordtse gymnastiekvereniging.

Er werd gestart in een schuurtje aan de Vissersdijk. Zonder toestellen moest dit beperkt blijven tot acrobatiek, jongleren, trapeze werken en worstelen. Ze kregen medestanders onder de Dubbeldammers en gaandeweg groeide D.V.O. zodanig, dat uit de contributie toestellen konden worden aangeschaft.
Het behelpen in een schuur hield men tien jaar vol; daarna verhuisde de vereniging naar de geboortegrond van Helpt Elkander.

Inmiddels had Gerrit Brand zich aangemeld en hij bleek een turner van formaat. In de dertiger jaren maakte hij deel uit van het Nederlandse heren keurkorps en mocht hij in twee interlandwedstrijden uitkomen tegen België en Duitsland.

In de oorlogsjaren werd Helpt Elkander door de Duitsers gevorderd en moest D.V.O. zich zo goed en zo kwaad behelpen met een tijdelijke ruimte in School 3 aan de Zuidendijk. Het verenigingsleven stond uiteraard op een laag pitje, maar bloeide na de oorlog weer op.

Verhuizingen In 1948 werd de vertrouwde trainingslocatie omgebouwd tot kerk en moest D.V.O. verhuizen naar het gymnastiekzaaltje van School 1 aan de Dubbelsteijnlaan. De club telde toen vijftig leden. Het was echt behelpen. De aanloop voor het paardspringen werd ingezet op het schoolplein en via de geopende deuren belandden de turn(st)ers op het toestel. Een onhoudbare situatie voor een groeiende vereniging in de hechte Dubbeldamse gemeenschap. Die gemeenschap maakte het via allerlei financiële acties, zoals de roemruchte boutavonden waarbij de kalkoenen en kippen via het rad van fortuin weg ‘vlogen’, mogelijk dat D.V.O. op 16 oktober 1965 over een eigen houten gebouw aan de Esdoornlaan kon beschikken.

Spectaculaire groei

Het was het enige echte gymnastieklokaal in Dubbeldam voor de toen 420 leden, een ledental dat tot 1986 groeide naar 500, wat inzakte, maar in 1974 weer steeg tot 650 leden. Wat waren we trots op de onvermoeibare inzet van vele D.V.O.-ers, maar ook op andere Dubbeldammers, die D.V.O. een warm hart toedroegen. Het houten gebouw werd aangegrepen door de tand des tijds; reden genoeg om zich sterk te maken voor een meer solide stenen behuizing. En weer spande de Dubbeldamse gemeenschap zich samen met de leden van D.V.O. in om in 1987 een gloednieuwe gymzaal te realiseren, die in 1990 werd uitgebreid met een studio, kantine en kleedkamers tot een complex van 5500 vierkante meter.

Honderden leden vierden dit grote feest mee!

Feestelijke opening van ons hedendaagse clubgebouw door Bram en Tineke de Smoker. Honderden leden vierden dit grote feest mee!

Mede dankzij de enorme investering in ons eigen gebouw groeide het ledental naar een kleine duizend leden en schommelt het sinds die tijd tussen de 1000 en 1200 leden. De naam Brand loopt als een rode draad door de jubilerende vereniging. Allereerst was daar mede-oprichter Klaas Brand, die tot op hoge leeftijd met heel veel plezier de groei en bloei van D.V.O. heeft gevolgd. Turner Gerrit Brand (overigens geen familie) boekte zoals reeds gezegd grote successen en won in 1936 met de herenploeg van D.V.O. de Bondsfeesten in Amsterdam.

Huldiging Twee van zijn vier dochters maakten zich op hun beurt dermate verdienstelijk voor de turnsport dat zowel Gerda Kok-Brand in 2004 als zeer recentelijk Rie Mazure-Brand in 2012 een koninklijke onderscheiding mochten ontvangen.

Helaas heeft vader Gerrit Brand, die overleed in 1979, dit niet mogen meemaken. Het enige tastbare wat nog aan vroeger herinnert is de “Gerrit Brandwisselbeker” voor de beste recreant op de clubkampioenschappen. Het feit, dat de Dubbeldamse gemeenschap in tijden van nood altijd ruggesteun heeft geboden aan het jubilerende D.V.O., is mede te danken aan de wijze waarop de club door de jaren heen met grote regelmaat naar buiten trad.

Zo was daar in 1963 de op handen zijnde kringdag van 23 mei voor maar liefst 1100 deelnemers, die buiten op het Dubbeldamse sportcomplex werd georganiseerd door D.V.O. Helaas, door onophoudelijke regenbuien werd de dag uiteindelijk afgelast. De activiteit werd verplaatst naar 15 juni en vond, zij het met 800 deelnemers, tóch doorgang onder grote publieke belangstelling van de dorpelingen.

In 1964 kwam het eerste clubblad uit. Vanaf die tijd zijn de leden zeer regelmatig via dit orgaan bijgepraat over het wel en wee van de vereniging. Nu is het blad een fraai boekwerkje op A4- formaat, waarin diverse verslagen worden vergezeld van zeer recente foto’s van zowel wedstrijdturnsters als recreanten. Mede dankzij de fraaie website, waarover D.V.O. uiteraard óók beschikt, komt de clubkrant nu nog slechts vier maal per jaar uit, maar blijft deze een welkom visitekaartje voor menig Dubbeldammer.

Presentatie drumband.

In de glorietijd van de D.V.O.-drumband, eind zestiger begin zeventiger jaren, werden op initiatief van de jubilaris de zogeheten Dubbiades georganiseerd. Een aantal gerenommeerde korpsen werd uitgenodigd om samen met D.V.O. een afwisselende buitenshow te geven op de Dubbeldamse sportvelden in de vorm van muzikale optredens en massaal werk van de gymnasten. Het concept sloeg enorm aan en het publiek stroomde in groten getale toe.

In het jaar 1968 sloot D.V.O. zich aan bij de Contact Commissie Gymnastiekverenigingen Dordrecht en heeft zich vanaf die tijd mede ingezet om de gymnastieksport in Dordrecht te promoten. Van de acht verenigingen waaruit de C.C.G.D. toen was samengesteld zijn er helaas nog maar vijf actief.

Jeugdactiviteiten

Om de jeugd wat meer aan de vereniging te binden werd in 1969 een jeugdbestuur opgericht. Intussen was het ledental gestegen naar 700 en daarmee uiteraard ook de animo voor gezellige activiteiten buiten de lessen om. Tot op heden slaagt het zich steeds vernieuwende jeugdbestuur er uitstekend in onze jongste leden te vermaken met gezellige knutselmiddagen, spannende speurtochten, heerlijke Sinterklaasfeesten en dergelijke.

De goede samenwerking tussen bestuur en technische leiding van D.V.O. heeft in de afgelopen twintig jaar geresulteerd in een gestadige groei van de vereniging naar circa 1150 actieve sporters. Door in te spelen op nieuwe disciplines als streetdance, breakdance, moeder- en peutergym, freerunning en trampolinespringen proberen we dit hoge aantal leden op peil te houden. Het moge duidelijk zijn dat D.V.O. inmiddels wederom uit haar jas is gegroeid. Met de komst van de turnhal aan de Sportboulevard verdwenen alle turnselecties en de springploegen naar deze locatie. De selectie ritmische gymnastiek traint eveneens elders vanwege de te geringe hoogte van onze zaal.

Jubileumshow

Eén keer in de vijf jaar treden we massaal naar buiten met een wervelende jubileumshow. Het streven is om met zo véél mogelijk leden hieraan deel te nemen en alle disciplines zichtbaar te maken. De belangstelling hiervoor is dermate groot, dat er twee uitvoeringen worden gegeven: een middag- en een avondvoorstelling. Ter ere van het 100-jarig bestaan zal op zaterdag 9 november de nieuwste editie tot stand worden gebracht in de sporthal aan de Sportboulevard te Dordrecht.

Clubkampioenschappen recreanten.Dansgroepen.
Voor de vele groepen recreanten, waarover D.V.O. beschikt, vormen de jaarlijkse clubkampioenschappen het hoogtepunt. Op de vrijdagmiddag en -avond geven de leden van alle dansgroepen acte de presence en de zaterdag is gereserveerd voor alle gymnasten. Tussen de wedstrijden door worden vele demonstraties gegeven en dit alles zorgt elk jaar weer voor een massaal toestromend publiek. We kunnen deze activiteit dan ook beschouwen als het visitekaartje van onze club.

Samenvattend kunnen we met trots constateren, dat het kleine dorpsclubje uit het oude Dubbeldam is uitgegroeid tot één van de grootste gymnastiekverenigingen uit de regio Zuid-Holland.

Dubbeldamse gymnastiekvereniging D.V.O.

De steun van de wijkbewoners én de plaatselijke middenstand is ook na 100 jaar nog steeds voelbaar. Met hulp van allen die op welke wijze dan ook hun steentje bijdragen aan het welvaren van D.V.O. hopen we ook in de aankomende jaren deze prachtige club in de huidige vorm in stand te kunnen houden.