Beweeg Diploma

Het Nijntje Beweegdiploma

Beste ouders en verzorgers,

Dat een kind zijn of haar zwemdiploma haalt, is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Het behalen van een Beweegdiploma is nog niet zo vanzelfsprekend. Vanaf komend jaar gaat DVO starten met het aanbieden van het beweegdiploma, in samenwerking met de bond (KNGU).

46297_beweegdiploma-1®

Waarom het Nijntje Beweegdiploma?

Twee jaar geleden is de KNGU begonnen met het Nijntje Beweegdiploma. Dit is een beweegprogramma gericht op kinderen van 2 tot 6 jaar. In deze periode komen namelijk verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen gezond en helpt het om overgewicht tegen te gaan. Zodra een kind kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. Het Beweegdiploma helpt kinderen bij hun motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling.

Nijntje en de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) zijn een meerjarig samenwerkingsverband aangegaan met als doel om meer kinderen tussen de 2 en 6 jaar spelenderwijs te leren bewegen. Nijntje is dan ook ambassadeur van het Beweegdiploma.

Bij de club wordt het beweegdiploma geïntroduceerd op een aantal peuter en kleutergroepen. De oefenstof wordt gedurende 20 weken behandeld tijdens de reguliere les, waarna er een apart testmoment volgt voor die kinderen die er aan toe zijn. Tijdens dit feestelijke testmoment krijgen de deelnemers in bijzijn van ouders, familie en vrienden het Nijntje Beweegdiploma uitgereikt. In totaal zijn er twee oefenstofprogramma’s met bijbehorend diploma dat behaald kan worden.

Gymnastiekvereniging DVO Dordrecht heeft dit jaar de officiële licentie verkregen en is daarmee gekwalificeerd als aanbieder van het Nijntje Beweegdiploma door de KNGU. Dit programma gaan wij vanaf het nieuwe jaar gefaseerd aanbieden op onze peuter- en kleuteruren.

Kosten

Aan het volgen van de speciale lesstof zijn geen extra kosten verbonden.

Het behalen van het diploma kost 5 euro per deelnemer.

Heeft u nog meer vragen, dan kunt u hiermee terecht bij de leiding van uw kind, of bij onderstaand persoon. Wij wensen uw zoon of dochter veel plezier met het behalen van het Nijntje Beweegdiploma!

Met vriendelijke groet,
Marc Leurs, clubmanager DVO

clubmanager@dvo-dordrecht.nl