DVO heeft al een aantal jaar een vertrouwenspersoon

Patricia Goudswaard is in het dagelijks leven werkzaam als adviseur arbeidsdeskundige bij het UWV. Als jong meisje heeft zij jaren geturnd bij DVO in de toenmalige selectiegroep van Rie Mazure.

Na haar actieve sportleven is zij enige jaren betrokken geweest bij de Turnkring Dordrecht en Omstreken jureert inmiddels jureer al zo’n 30 jaar bij wedstrijden van de selectie en de RTT.

Wat zegt zij zelf over haar functie als vertrouwenspersoon:

Zo’n 3 jaar geleden werd ik benaderd of ik als vertrouwenspersoon wilde fungeren binnen DVO. Je hoop dat het nooit gebeurd, maar net als op school of in werksituaties kun je ook binnen een vereniging geconfronteerd worden met ongewenst gedrag.

In een eerdere baan ben ik enige jaren secretaris geweest van een Commissie Ongewenst Gedrag. Vanuit deze ervaring, mijn betrokkenheid bij DVO en de turnwereld heb ik dan ook ja gezegd.

Een vertrouwenspersoon is geen rechter, politie agent of advocaat, wel een luisterend oor dat samen met de persoon probeert een aangekaarte situatie op te lossen.

Mocht je mij als vertrouwenspersoon nodig hebben dan kun je me bereiken via

06 – 5235 7262 of via mail: patricia.goudswaard@uwv.nl