Beleid

DVO Visie en beleidsplan 2015-2020

In 2015 is er een nieuw visie en beleidsplan geschreven voor de periode 2015-20120. Hieronder is het plan te lezen voor belangstellenden.


Beleidsplan DVO 2015 – 2020