Kunstmin 6 2 2016

Zaterdag 6 februari jl. mochten de 5- en 6-jarige turnstertjes van de vier Dordtse gymnastiekverenigingen op uitnodiging van g.v. OKK Dordrecht demonstreren
tijdens de jubileumshow. Helaas misten we vijf meisjes (de griep was
toegeslagen) maar de overige meisjes lieten op twee liedjes uit Frozen vol
overgave zien wat ze al hebben geleerd op balk, brug, sprong en vloer.
De juffen Mirthe, Charlotte, Fu-Cui en Denise begeleidden de meisjes perfect!