op woensdag 30 augustus j.l. vond er overleg plaats tussen een afvaardiging van het SBB en onze clubmanager Marc Leurs. De afkorting SBB staat voor Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, welke als taak heeft het bevorderen van de beste praktijkopleiding voor studenten en die koppelen aan banen en bedrijven, het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, het onderhouden van de mbo-kwalificatiestructuur en het verzorgen van informatie over de arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming en de doelmatigheid van het opleidingsaanbod.

DVO functioneert al enkele jaren als leerbedrijf voor de opleiding Sport en Bewegen niveau 3 en 4. In dat kader kunnen studenten van deze opleiding hun stage doorlopen bij onze vereniging. Het hiervoor geldende keurmerk “Erkend Leerbedrijf” is steeds 4 jaar geldig. Aan het einde van zo’n periode wordt er opnieuw getoetst of men nog aan de voorwaarden voldoet.

Wij zijn dan ook zeer verheugd om bekend te maken dat het SBB van mening is dat DVO voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen en voorwaarden om weer in aanmerking te komen voor verlenging van het keurmerk Erkend Leerbedrijf.

De komende vier jaar kunnen studenten van de opleiding Sport en Bewegen weer bij ons aan de slag om zich goed voor te bereiden op een beroepsmatige toekomst in de sport.

Als dank voor onze inzet hebben wij het keurmerk in de vorm van een muurplaatje ontvangen, welke ondertussen in de gang van het clubgebouw is opgehangen.

Mocht u meer willen weten over het SBB, dan kunt u terecht op hun website www.s-bb.nl. Ben je student aan de opleiding Sport en Bewegen en geïnteresseerd in een stage bij DVO, neem dan contact op met de clubmanager.