DVO Contributie

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 maand. Het inschrijfgeld bij aanmelding bedraagt € 15,00. De opzegtermijn is per maand voor recreanten en selectie leden.

Een overzicht en regels t.b.v. het DVO lidmaatschap, en de wijze van betaling, klik hier.

Bij storno’s worden extra kosten in rekening gebracht van 2,50 voor administratie kosten.

Contributiebedragen per 1 september 2019, contributie per maand ( in juli en augustus geen contributie inning ).
De inning van de contributie zal rond de 28ste van de maand plaats vinden.

Aan de leden en ouders van leden van DVO onderstaande tabel met daarin de tarieven welke ingaan per 1 september 2019. Voor rustende leden is het tarief € 8,50 per maand.

Turn-, RG- en mini tramp selectie leden betalen tevens de wedstrijdkosten welke van toepassing zijn voor ieder individueel selectie lid. Kosten van de het wedstrijd paspoort zit in de contributie.

 t/m 15 jaar16-64 jaarVanaf 65 jaar 
 Recreanten Selectie
Rustend lid€ 8,50€ 8,50€ 8,50€ 8,50
1 uur€ 15,50€ 16,50€ 14,50€ 24,50
1,5 uur€ 19,75€ 20,75€ 18,75€ 28,75
2 uur€ 24,00€ 25,00€ 23,00€ 33,00
2,5 uur€ 27,75€ 28,75€ 26,75€ 36,75
3 uur€ 31,50€ 32,50€ 30,50€ 40,50
3,5 uur€ 35,25€ 36,25€ 34,25€ 44,25
4 uur€ 39,00€ 40,00€ 38,00€ 48,00
4,5 uur€ 42,75€ 43,75€ 41,75€ 51,75
5 uur€ 46,50€ 47,50€ 45,50€ 55,50
5,5 uur   € 59,25
6 uur   € 63,00
6,5 uur   € 66,75
7 uur   € 70,50
7,5 uur   € 74,25
8 uur   € 78,00
8,5 uur   € 81,75
9 uur   € 85,50
9,5 uur   € 89,25
10 uur   € 93,00
10,5 uur   € 96,75
11 uur   € 100,50
11,5 uur   € 104,25
12 uur   € 108,00
12,5 uur   € 111,75
13 uur   € 115,50
13,5 uur   € 119,25
14 uur   € 123,00

Contributie en secretariaat

E-mail adres contributie;
contributie@dvo-dordrecht.nl
t.n.v. Jasper Dee

E-mail adres secretariaat :
secretariaat@dvo-dordrecht.nl
t.n.v. Willi Al-Hilli
Tel.nr. 078-6176377

Clubgebouw DVO
Esdoornlaan 2
3319 XD Dordrecht