DVO Contributie

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van minimaal 3 maanden. Het inschrijfgeld bij aanmelding bedraagt € 15,00. De opzegtermijn is per kwartaal voor recreanten en per maand voor selectie leden.

Een overzicht en regels t.b.v. het DVO lidmaatschap, en de wijze van betaling, klik hier.

Bij storno’s worden extra kosten in rekening gebracht van 2,50 voor administratie kosten.

Contributiebedragen per 1 september 2018, contributie per maand ( in juli en augustus geen contributie inning )

Aan de leden en ouders van leden van DVO onderstaande tabel met daarin de tarieven welke ingaan per 1 september 2018. Voor rustende leden is het tarief € 8,50 per maand.

In de maanden juli en augustus wordt er geen contributie geïnd( vanaf 2019 ).

Turn-, RG- en trampoline selectie leden betalen tevens de wedstrijdkosten welke van toepassing zijn voor ieder individueel selectie lid. Kosten van de het wedstrijd paspoort zit in de contributie.

 t/m 15 jaar16-64 jaarVanaf 65 jaar 
 Recreanten Selectie
Rustend lid€ 8,50€ 8,50€ 8,50€ 8,50
1 uur€ 15,50€ 16,50€ 14,50€ 24,50
1,5 uur€ 19,50€ 20,25€ 18,25€ 28,25
2 uur€ 23,50€ 24,50€ 22,50€ 32,50
2,5 uur€ 26,25€ 27,25€ 25,25€ 35,25
3 uur€ 30,50€ 31,50€ 29,50€ 39,50
3,5 uur€ 34,25€ 35,25€ 33,25€ 43,25
4 uur€ 38,00€ 39,00€ 37,00€ 47,00
4,5 uur€ 41,75€ 42,75€ 40,75€ 50,75
5 uur€ 45,50€ 46,50€ 44,50€ 54,50
5,5 uur   € 58,25
6 uur   € 62,00
6,5 uur   € 65,75
7 uur   € 69,50
7,5 uur   € 73,25
8 uur   € 77,00
8,5 uur   € 80,75
9 uur   € 84,50
9,5 uur   € 88,25
10 uur   € 92,00
10,5 uur   € 95,75
11 uur   € 99,50
11,5 uur   € 103,25
12 uur   € 107,00
12,5 uur   € 110,75
13 uur   € 114,50
13,5 uur   € 118,25
14 uur   € 122,00

Contributie en secretariaat

E-mail adres contributie;
contributiedvo@dvo-dordrecht.nl
t.n.v. René Blaak
Tel.nr. 078-6212417

E-mail adres secretariaat :
secretariaat@dvo-dordrecht.nl
t.n.v. Willi Al-Hilli
Tel.nr. 078-6176377

Clubgebouw DVO
Esdoornlaan 2
3319 XD Dordrecht