DVO Contributie

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van minimaal 3 maanden. Het inschrijfgeld bij aanmelding bedraagt € 15,00. De opzegtermijn is per kwartaal voor recreanten en per maand voor selectie leden.

Een overzicht en regels t.b.v. het DVO lidmaatschap, en de wijze van betaling, klik hier.

Bij storno’s worden extra kosten in rekening gebracht van 2,50 voor administratie kosten.

Contributiebedragen per 1 september 2018, contributie per maand ( in juli en augustus geen contributie inning )

Aan de leden en ouders van leden van DVO onderstaande tabel met daarin de tarieven welke ingaan per 1 september 2018. Voor rustende leden is het tarief € 8,50 per maand.

In de maanden juli en augustus wordt er geen contributie geïnd( vanaf 2019 ).

Turn-, RG- en trampoline selectie leden betalen tevens de wedstrijdkosten welke van toepassing zijn voor ieder individueel selectie lid. Kosten van de het wedstrijd paspoort zit in de contributie.

t/m 15 jaar 16-64 jaar Vanaf 65 jaar
Recreanten   Selectie
Rustend lid 8,50 8,50 8,50 8,50
1 uur 15,00 16,00 14,00 24,00
1,5 uur 18,75 19,75 17,75 27,75
2 uur 22,50 23,50 21,50 31,50
2,5 uur 26,25 27,25 25,25 35,25
3 uur 30,00 31,00 29,00 39,00
3,5 uur 33,75 34,75 32,75 42,75
4 uur 37,50 38,50 36,50 46,50
4,5 uur 41,25 42,25 40,25 50,25
5 uur 45,00 46,00 44,00 54,00
5,5 uur 57,75
6 uur 61,50
6,5 uur 65,25
7 uur 69,00
7,5 uur 72,75
8 uur 76,50
8,5 uur 80,25
9 uur 84,00
9,5 uur 87,75
10 uur 91,50
10,5 uur 95,25
11 uur 99,00
11,5 uur 102,75
12 uur 106,50
12,5 uur 110,25
13 uur 114,00
13,5 uur 117,75
14 uur 121,50

Contributie en secretariaat

E-mail adres contributie; contributiedvo@dvo-dordrecht.nl t.n.v. René Blaak
Tel.nr. 078-6212417

E-mail adres secretariaat : secretariaat@dvo-dordrecht.nl t.n.v. Willi Al-Hilli
Tel.nr. 078-6176377

Clubgebouw DVO
Esdoornlaan 2
3319 XD Dordrecht

Telefoon nummer : 078-6211645