Opzeggen lidmaatschap

Let op! Opzeggen lidmaatschap en/of wijziging van het aantal uren kan schriftelijk of per e-mail secretariaat@dvo-dordrecht.nl geschieden aan de ledenadministratie, tenminste één maand vóór de 1ste dag van het kwartaal zijnde 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.