Administratie / Secretariaat

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 maand. Het inschrijfgeld bij aanmelding bedraagt € 15,00. De opzegtermijn is per kwartaal.

Bankrekening: NL 06 INGB 0000 053456

t.n.v. Gymnastiekvereniging Door Vrienden Opgericht te Dordrecht

Let op! Opzeggen lidmaatschap en/of wijziging van het aantal uren kan schriftelijk of per e-mail geschieden aan de ledenadministratie, tenminste één maand vóór de 1ste dag van het kwartaal zijnde 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.

Een overzicht van de contributie gelden kunt u hier vinden.

Voor verdere vragen kunt u terecht bij:

Contributie Ledenadministratie D.V.O.

Rene Blaak
078-6212417
e-mail: contributiedvo@dvo-dordrecht.nl

Mevr. Willi Al-Hilli
Esdoornlaan 2
3319 XD Dordrecht
078-6176377
e-mail: secretariaat@dvo-dordrecht.nl

Esdoornlaan 2
3319 XD Dordrecht
078-6211645