Meisjes

Op zaterdag 18 maart j.l. namen een kleine 100 leden van D.V.O. deel aan de jaarlijkse ,,Driekampen” voor recreanten.
De wedstrijden vonden plaats in sporthal ,,de Fakkel” te Ridderkerk en onze club werd vertegenwoordigd door maar liefst 10 groepen.
In de categorie mini-jongens traden de leden van de jongens 6 – 9 jaar o.l.v. ondergetekende aan; bij de mini-meisjes traden we in dezelfde leeftijd aan o.l.v. Lotte Harmans.
Bij de meisjes (9 -12 jaar) kwamen we uit met maar liefst vier groepen: één o.l.v. Arianne Verbeek en drie o.l.v. ondergetekende.
Femke Kok was als altijd present bij de jongens 9 –12 jaar en de jongens 12+ en zelf mocht ik nog twee groepen meisjes 12+ begeleiden.
D.V.O. had hiermee de grootste deelname in de geschiedenis van de driekampen. En ik kan vast verklappen: zéér succesvol. We keerden huiswaarts met maar liefst 8 eerste prijzen, 1 tweede en 1 derde prijs.
Hulde aan de nieuwe leidsters Lotte en Arianne, die na een zeer korte voorbereiding tóch de kinderen in de gelegenheid stelden om mee te doen. Daarom zijn jullie 2e en 3e prijs een knappe prestatie, temeer daar Arianne over slechts zes meisjes kon beschikken.
Femke behaalde met haar jongens ,,als gewoonlijk” weer twee eerste prijzen, maar ik weet als geen ander wat daarvoor komt kijken. Jullie mogen dan ook allemaal supertrots zijn, jongens, zowel op je prijs als op je juf!
Tot slot wil ik dan wat inhoudelijker ingaan op de prestaties van mijn eigen groepen, te beginnen bij de jeugdturnsters 12+ van de donderdag 7 – 8 uur.
Het duurde héél lang voordat de oefenstof in de koppies zat en het samenwerken op balk en lange mat ergens op ging lijken, maar in het veld van 14 ploegen wisten jullie met een gemiddelde van 7,90 pnt. op een vijfde plaats te eindigen én een dikverdiende eerste prijs te bemachtigen. (hiervoor was nodig 7,5 pnt.) Knap gedaan, meiden en van harte gefeliciteerd.
In de categorie mini-jongens namen slechts drie ploegen deel, waaronder onze jongste jongens. Klassikaal werken is voor hen best een zware opgave en dat werd verlangd op lange mat (met 3 j.) en op rek (met 2 j.) Daarnaast hadden we geoefend op de rekstok en moesten ze werken aan een brugligger. Maar jongens, wat deden jullie goed je best!
Vooral op sprong ging het geweldig en scoorden jullie zó hoog (8,20 pnt.) dat je uiteindelijk zelfs een 1e prijs behaalde én als hoogste van de drie deelnemende groepen eindigde. Superknap en van harte gefeliciteerd.
Blok één van deze wedstrijddag werd afgesloten door mijn oudste groep jeugdturnsters. Zij waren maar met z’n zessen en moesten daarom een acht gemiddeld scoren voor een eerste prijs. Zou dat gaan lukken………? Gedreven en zeer geconcentreerd werkten de turnsters sprong, balk en lange mat af in het deelnemersveld van 14 groepen. De noeste trainingsarbeid van de afgelopen weken was duidelijk zichtbaar. Met een gemiddelde van 8,40 pnt. scoorden ze méér dan genoeg voor een welverdiende eerste plaats. Daarnaast eindigden deze turnsters als tweede van hun leeftijds genoten. Wat een mooie prestatie! Ook jullie van harte gefeliciteerd.
In blok twee van deze lange dag traden nog drie meisjesgroepen onder mijn leiding voor het voetlicht. De maandagmiddaggroep werd opgesplitst in twee maal negen meisjes, daar twaalf het maximum was in een groep gezien de beschikbare werktijd.
De dinsdagmiddaggroep bestond uit 11 meisjes, die héél geconcentreerd en fanatiek hun wedstrijd turnden. Dit resulteerde in de hóógste score van alle 32 meisjesgroepen op de onderdelen lange mat en balk (9,- pnt!) Wat knap van jullie, zeg. Samen met 7,8 pnt. voor sprong was dat uiteraard goed voor een eerste prijs en behaalden jullie de op één na hoogste totaalscore in deze categorie. Daar mogen jullie supertrots op zijn, meisjes. Van harte gefeliciteerd!
De eerste helft van de maandagmeisjes deed het goed op de onderdelen lange mat en sprong, maar haperde een beetje op de balk. Maar we knap, dat jullie uiteindelijk tóch zelf de oefenstof uit je hoofd kenden. Dat had n.l. aardig wat tijd gekost.
Gelukkig behaalden ook jullie precies het vereiste puntentotaal voor een eerste prijs, dus alle trainingsarbeid werd beloond. Wie had dat verwacht? Overigens kwamen jullie op de 10e plaats van de 32 deelnemende meisjesgroepen. Een mooie prestatie, waarvoor de hartelijke felicitaties.
Ook blok twee werd afgesloten met een D.V.O.-groep, n.l. de andere helft van de maandagmiddag. Met fraaie scores op alle drie de onderdelen, variërend van 7,7 pnt. tot 8,- pnt. stelde ook zij hun eerste prijs veilig. Een knappe prestatie gezien het feit, dat we elke training twee groepen aan bod moesten laten komen. Daardoor duurde het wat langer vóór we de puntjes op de i konden zetten, maar dat het is gelukt hebben jullie aan je eigen inzet en oplettendheid te danken. Van harte gefeliciteerd met dit succes.
Aan alle deelnemers wil ik een groot compliment maken. Wat hebben jullie het geweldig gedaan en de club én mij een prachtige dag bezorgd. DANK JULLIE WEL!!!
Tot slot dank ik mijn hulpleiding Yasmina, Myrthe, Mila, Pauline, Henrike, Thomas en Alexei voor hun onmisbare hulp op de trainingen. Wat hebben jullie fijn meegewerkt om alles in de afgelopen maanden in goede banen te leiden. Ik ben erg blij met jullie!
Ook dank aan onze jeugdige juryleden Elina ’t Hart en Janneke v.d. Graaf. Het was jullie vuurdoop bij de driekampen en vast een vermoeide dag. Héél veel dank, meiden!
Last but not least dank aan alle ouders voor het vervoer van de kinderen en uw support. Zónder U geen wedstrijden………hopelijk was U net zo trots als ik op al die succesvolle turn(st)ers van D.V.O. Het was een TOPDAG.

Gerda