Logo4

Vanwege de forse stijging van de KNGU bondscontributie die de vereniging voor elk lid moet afdragen heeft de ledenvergadering, gehouden op 20 april 2016, op voorstel van het bestuur ingestemd met en contributieverhoging van per 1 juli.

De contributie wordt met € 0,50 per maand verhoogd voor alle leden. Verder heeft het bestuur besloten dat de contributie voor rustende leden € 19,50 per kwartaal wordt.

Het bestuur.