Aan de leden van 16 jaar en ouder en de ouders van leden beneden de 16 jaar. Bij deze nodigen wij leden of ouders van leden uit tot het bijwonen van de extra algemene leden vergadering welke zal gehouden gehouden op woensdag 24 juni 2015 in de kantine van het DVO gebouw. Aanvang 20.15 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: Opening, Contributieverhoging en Sluiting.